2 października 2022

Zatrzymane ósemki - jeden problem w wielu postaciach

Zęby mądrości są u wielu pacjentów dość kłopotliwe. Często bowiem w szczęce czy żuchwie nie ma wystarczającej ilości miejsca, aby mogły one w całości pojawić się na zewnątrz. Gdy dojdzie do takiej sytuacji mówi się o problemie zębów zatrzymanych.

Jeden problem, wiele postaci

Bez względu na to, jak skomplikowany jest nasz przypadek, zatrzymane zęby mądrości zazwyczaj powodują ból. Bardzo intensywny, określany przez pacjentów z reguły jako nie do wytrzymania. Wiele jednak zależy od indywidualnej sytuacji. Ósemki mogą być bowiem zatrzymane całkowicie lub częściowo. Jaka jest różnica? Wszystko zależy od tego, na jakim etapie proces wyrzynania się zęba zostaje zatrzymany. Zdarza się, że fragment zęba pojawi się nad powierzchnią dziąsła, wówczas mówi się o zębie zatrzymanym częściowo, jednak gdy całość znajduje się w kości, mamy do czynienia z zębem zatrzymanym całkowicie.

Zęby całkowicie zatrzymane

Szczególną sytuacją są zęby zatrzymane całkowicie. Najczęściej nie pojawiają się one w ogóle powyżej linii dziąsła, ponieważ są one nieprawidłowo ułożone, co uniemożliwia proces wyrżnięcia.

Ocenę ustawienia zębów zatrzymanych wykonuje lekarz stomatolog, na podstawie badania RTG - tzw. pantomogramu i tomografii komputerowej. Często zdarza się, że ósemki znajdują się w tzw. pozycji doprzedniej, koroną w kierunku siódemek. Powoduje to nacisk na korzenie i ból. Takie ustawienie zęba nazywane jest też pozycją horyzontalną. Drugim wariantem jest tzw. pozycja wertykalna, w której ząb co prawda jest ustawiony prawidłowo, jednak ze względu na zbyt małą ilość miejsca (zbyt wąska szczęka) nie może on przedostać się nad powierzchnię dziąsła.

Zęby zatrzymane częściowo

W przypadku zębów częściowo zatrzymanych wyróżnić można kilka wariantów problemu. W ułożeniu mezjalnym ósemka znajduje się częściowo ponad powierzchnią dziąsła, jest skierowana w kierunku siódemki, niejako opierając się o nią. Ucisk powoduje ból.

Drugim wariantem jest pozycja dystalna. Mówi się o niej wtedy, gdy ósemka skierowana jest ku tyłowi.

W przypadku zatrzymanych ósemek najczęściej konieczne będzie usunięcie zęba. Chirurgiczna ekstrakcja jest najskuteczniejszym sposobem leczenia.

Designed and programmed by: