16 października 2022

Leczenie wad zgryzu u osób dorosłych

O leczeniu ortodontycznym najczęściej mówi się w kontekście dzieci i młodzieży. Nic jednak nie stoi na przeszkodzie, aby korektę zgryzu wykonać również u osób dorosłych. Jakie są możliwości leczenia?

Możliwości leczenia ortodontycznego

Lekarz przystępując do korekty zgryzu u osób dorosłych, podobnie, jak w przypadku dzieci, wykonuje dokładne pomiary, diagnozuje typ wady i stopień jej zaawansowania. Wykorzystywane są tu aparaty ortodontyczne, w przypadku osób dorosłych zakładane są aparaty stałe, o których więcej pisaliśmy tutaj. Decydując się na terapię należy wiedzieć, że najczęściej jest to długotrwały proces, wymagający stałej kontroli lekarza ortodonty.

Leczenie operacyjne

Zdarza się, że niektóre wady są na tyle skomplikowane, że korekta wymaga interwencji chirurgicznej. Zazwyczaj dzieje się tak w przypadku wad o podłożu genetycznym. Zabiegi te mocno ingerują zarówno w kształt, jak i wzajemne ustawienie zębów. Operacje wykonywane są w warunkach szpitalnych.

U osób dorosłych zdarza się, że konieczne jest połączenie obu metod leczenia, poza operacją pacjent musi korzystać z aparatu stałego, aby uzyskać optymalny efekt korekty.

Designed and programmed by: