28 kwietnia 2022

Czym jest przodozgryz?

Przodozgryz jest jedną z wad, w której szczęka i żuchwa nie są ustawione względem siebie prawidłowo. Istotą tej wady jest to, że żuchwa jest za bardzo wysunięta do przodu w porównaniu z górną szczęką. Wada ta jest zauważalna nawet dla niewprawionego oka, bo dolne zęby znajdują się wyraźnie przed górnymi. Dlaczego tak się dzieje i czy wadę trzeba leczyć?

Skąd się bierze przodozgryz?

Mówiąc o przodozgryzie należy mieć świadomość, że wada może mieć różną etiologię, chociaż najczęściej spowodowana jest czynnikami genetycznymi. Ma ona związek albo z nadmiernym wzrostem żuchwy, albo zbyt małym wzrostem kości szczęki, chociaż zdarza się, że u pacjentów występują oba czynniki jednocześnie.

Duże znaczenie mają również uwarunkowania środowiskowe, których pojawienie się powoduje zatrzymanie właściwego rozwoju szczęki w kierunku doprzednim oraz poprzecznym, przy jednoczesnym prawidłowym wzroście żuchwy. Taka wada powoduje zmiany w rysach twarzy - u dziecka policzki wyglądają na spłaszczone, a środkowa część twarzy wygląda na wklęśniętą. Przyczyn takiego problemu upatrywać należy m.in. w nieprawidłowym ułożeniu języka. Brak jego pionizacji i stałe ułożenie na dnie jamy ustnej sprzyja rozwojowi przodozgryzu, gdyż język ciągle napiera na znajdujące się w dolnym łuku zęby.

Właściwe ułożenie języka jest tematem szalenie ważnym, ponieważ brak pionizacji wiąże się z licznymi problemami - nie tylko wpływa na kształtowanie zębów, ale również sprawia, że u dziecka obserwuje się nieprawidłowości w zakresie przełykania, o czym pisaliśmy już na naszym blogu.

Przodozgryz, co jeszcze ma wpływ na jego rozwój?

U dzieci, u których obserwuje się rozwój przodozgryzu często przyczyną są - migdałki! Gdy są one przerośnięte maluch intuicyjnie stara się zadbać o właściwy dostęp powietrza, wysuwając przy tym żuchwę do przodu, aby udrożnić drogi oddechowe.

Rodzice niemowląt powinni mieć świadomość, że wpływ na rozwój wady ma także sposób układania dziecka do snu. Jeśli korzystamy z poduszek, układając główkę dziecka zdecydowanie wyżej (chcąc w ten sposób uniknąć albo zmniejszyć ryzyko zachłyśnięcia gdyby dziecku ulało się), wówczas gdy główka będzie odgięta ku przodowi - maluch będzie wysuwał żuchwę wraz z językiem do przodu. W takiej sytuacji obserwuje się nieprawidłowości w obrębie mięśni. Te, które odpowiadają za wysuwanie żuchwy do przodu zyskują przewagę nad tymi, które powinny odpowiadać za jej cofanie

Designed and programmed by: