2 kwietnia 2022

Choroby przyzębia i ich diagnostyka

Choroby przyzębia to bardzo rozległy temat, nic więc dziwnego, że w stomatologii została wyodrębniona specjalna dziedzina. Periodontologia, bo o niej mowa zajmuje się profilaktyką, diagnostyką, a także leczeniem chorób dziąseł, błony śluzowej i przyzębia. Dziś słów kilka o diagnostyce chorób periodontologicznych.

Jak diagnozowane są choroby przyzębia? 

Trzeba mieć świadomość, że chorób przyzębia nie można bagatelizować. Podczas wizyty profilaktycznej lekarz ocenia nie tylko próchnicę, ale też stan dziąseł czy błony śluzowej. Jeśli zauważy coś niepokojącego lub pacjent zgłaszał będzie objawy charakterystyczne dla chorób przyzębia - może zostać skierowany na konsultację specjalistyczną.

W gabinecie periodontolog przeprowadzi z pacjentem wywiad, na podstawie którego ustala istotne w procesie diagnostycznym symptomy, mogące świadczyć o rozwoju chorób przyzębia. Następnie przeprowadzane jest badanie, podczas którego lekarz wykorzystuje specjalistyczny sprzęt, jak np. sonda. Dzięki temu można dokładnie ocenić kondycję dziąseł. Warto dodać, że pogarszanie kondycji tkanek przyzębia jest procesem, który doskonale zobrazować można przy pomocy grafiki.

Podczas badania lekarz ocenia też stopień ruchomości zębów, a także sprawdza ewentualną obecność recesji dziąsłowej lub kostnej, czyli zaniku dziąsła lub kości. Diagnostyka polega na wykonaniu zdjęcia RTG. Ocenie podlega również tzw. furkacja. Co to takiego? Lekarz ocenia wówczas połączenie korzeni w wielokorzeniowych zębach.

Choroby przyzębia - przykłady

W ogólnym ujęciu choroby periodontologiczne dzieli się na choroby dziąseł oraz przyzębia. Te pierwsze występują najczęściej na początku procesu chorobowego, a gdy zostaną zbagatelizowane dochodzi do rozwoju kolejnego etapu - chorób przyzębia. O ile choroby dziąseł w większości przypadków można w zasadzie łatwo wyleczyć (o ile zostaną odpowiednio wcześnie zdiagnozowane i włączone będzie właściwe leczenie), o tyle w późniejszym etapie dochodzi do poważnych nieprawidłowości, takich jak np.: powstania kieszonek dziąsłowych - czyli patologicznych zmian, a także do zniszczenia więzadła przyzębnego, pozwalającego utrzymać ząb w kości zębodołu. W długiej perspektywie czasu zmiany te prowadzą do powstania ubytków kostnych, co w konsekwencji prowadzi do utraty zęba.

Widać tu wyraźnie, jak z czasem kondycja tkanek przyzębia pogarsza się. Wśród chorób przyzębia wymienić można m.in. stany zapalne dziąseł i tkanek, stany zapalne przyzębia, o różnej etiologii.

Designed and programmed by: